Leangen Fysioterapi

Du finner oss i Falkenborgvegen 38

Anette Lydersen

Privatpraktiserende fysioterapeut

Lise Lotte Bruer


Arne Orderløkken


Merete Groven Jensen


Bjarne Lien


Elisabeth Rindal


Bente Mjøsund