LEANGEN FYSIOTERAPI

På Leangen Fysioterapi har vi fysioterapeuter som arbeider med driftstilskudd fra kommunen.

For raskere time har vi fra 1. september-22 fått en fysioterapeut som jobber uten kommunal avtale.

Pris:
Kr 600,- for undersøkelse/utredning
Kr 400,- for behandling/oppfølging
Har avtale med forsikringsselskap

Timebestilling

Finn oss på Facebook

Om oss

Les mer

Vårt tilbud

Les mer

Kontakt oss

Les mer